Hlavni narody ve zkratce


Pozemstane

Pozemštané pocházejí ze Zeme, které se také ríká Terra. Obíhá jako tretí planeta kolem hvezdy Slunce v Mlécné dráze. Jsou prímými potomky Lemuru. Pristáním Perryho Rhodana na Mesíci roku 1971, vstoupili pozemštané na kosmickou scénu a když poprvé vedome prišlo do kontaktu s "mimozemštany", zacalí si ríkat Pozemštané s velkým P. Nejvyšším predstavitelem Zeme je První Imperátor Perry Rhodan a každá kolonie má svého Imperátora. Dnes se toto jméno týká všech lidí narozených na Zemi a jejich potomku. Tak se napr. shrnují pod názvem Pozemštané i Siganci, Ertrusané, Rumalové, Plophosané a jiní potomci vystehovalcu ze Zeme. Charakteristický pro ne není urcitý vzhled jako u mnoha jiných národu, ale spíše jejich sebeuvedomení. Oproti jiným bytostem se Pozemštané se vyznacují vysokou tolerancí

Arkonidane

Národ, který vznikl na třetí planetě slunce Arkonu. Vyvinuli se z akonských vystěhovalců, kteří si založili vlastní hvězdnou říši Velké impérium. Vzhledem jsou humanoidní, vysocí a mají podlouhlý tvar lebky, Mají stříbřitě bílé vlasy, světlou ple» a načervenalé oční bulvy. Od Pozemš»anů se liší anatomicky (náprsní krunýř místo žeber) a jednou oblastí mozku navíc (fotografická pamě»). Během svého vývoje a za kosmických výbojů zažili četné vrcholy, až nakonec nastoupila degenerace, které zůstaly ušetřeny jen určité koloniální národy a několik rasově čistých Arkonidanů. Počet národů, které z nich pocházejí: Skokani (z těch zase vzešli Těžcí a Arasové), Ehkonidané, Zaliterané, Soltánci, Utikové), Azgoni (Azgonen) a Eysalové (Eysaler).Nejvýznamnějším představitelem je Křiš»álový princ Atlan, kterého se mnozí snaží udělat pánem Arkonu. Jeho národ zažil nový vzestup až po Monosově pádu. Od roku 1170 NGL jsou na stejné technické úrovni jako Pozemš»ané. S Pozemš»any a Akonany, v posledních staletích dvěma vůdčími silami Mléčné dráhy, měli Arkonidané vždy napjaté vztahy. Díky dlouhému úsilí organizace "Pro arkonskou moc a slávu". jež se chtěla prosadit proti těmto dvěma konkurentům a celému Galaktiku, se Arkonidanům ve třicátých letech 13. století NGL podařilo stát se opět velmocí. Zakládají Křiš»álové impérium, kterému vládne císařovna Theta z Arigy.

Arasove

Narod vznikl na 4. planete slunce Kesnaru. Vzesli z naroda Skokanu.Meri v prumeru 2 metry, jsou hubeni a maji tenke koncetiny. Po Arkonidanech zdedili cervene oci, plet a vlasy maji bezbarve. nemaji rasy. Radu tisicileti drzi monopol na obchod s leky a drogami. Nejednaji vsak vzdy v souladu s moralkou.

Bluesane

Národ se vyvinul na východní straně Mléčné dráhy. Až na velkou talířovitou hlavu se podobají lidem. Měří 180 až 200 cm, mají krátké nohy a dlouhé paže. Dorozumívají se většinou ultrazvukem a neuvěřitelně rychle se množí. Bluesanky mohou po tříměsíčním těhotenství porodit sedm až osm dětí. Není divu, že se tak rychle rozšířili i mimo Eastside. Perry Rhodan se s Bluesany setkal poprvé v roce 2327 a jejich říši nazval Druhým impériem, třebaže Bluesané jsou rozštěpeni a vedou spolu i války. Z bluesanských národů jsou nejvýznamnější Gatasové z planety Gatas, dále Apasové z planety Apas a Tentrové ze sektoru Simban. Jakmile obě mocenské oblasti ukončily válku, řadu let v Mléčné dráze koexistovaly. Když se v Galaxii objevil silný protivník v podobě Larů, ustali Bluesané roku 3459 v bratrovražedných válkách a později se dokonce připojili i k organizaci PAMAS. Tím se začlenili do společenství galaktických národů. Aktivizací planety Gatas roku 428 NGL prožijí Bluesané evoluční skok. Poprvé vyvinou vlastnosti smysl pro estetiku, jež dříve považovali za nadbytečné. Nyní se Bluesané už plně integrovali do galaktického společenství.

Iltsane

Inteligentní bytosti, pocházející z planety Tramp. Jsou přibližně 1 metr velcí s plochým bobřim ocasem. Pro jejich podobnost k myším jsou všeobecnš nazývány "Myšob". Mají červemohnědou srst. Charakteristickým znakem Myšobů je jeden velký špičák, který rádi vystavují na obdiv. Mají velké kulaté oči. Jejich ruce jsou pětiprsté. Celý národ má paranormální schopnosti Telekinese. Většina také ovládá Teleprtaci. Někteří jedinci ovládají také Telepatii. Dožívají se 500 až 600 let. Zničení jejich domovské planety v roce 2045 přežilo pouze 28 Myšobů. Ti se pod vedením oficionálního představitele jménem Gucky usadili na Marsu, kde zakládají novou kolonii. V roce 3581 našel Gucky , když už přestal doufat, na planetě Grososcht skupinu Myšobů pod vedením Lowise, kteří se z domovské planety vystěhovali ještě před katastrofou. Gucky se rozhodl hledat po celém vesmíru dalsí zástupce svého národa.

Halutane

Národ, obývající jedinou planetu slunce Haluta, Halut. Mají dvě nohy, čtyři ruce, polokulovitou hlavu a dosahují výše asi 350 cm a šíře ramen 250 cm. Pažím vybíhajícím z hrudi se říká skokavky nebo běhavky a dosáhnou jimi rychlosti až 120 km/h. Ruce vyrůstající z ramen jsou takzvané činivky. Dále se Halu»ané vyznačují přídavným mozkem, vedle "běžného" mozku mají i "plánovací" mozek. První mozek se stará o koordinaci pohybů a smyslové vnímání, zatímco druhý o složité myšlenkové procesy. Jsou jednopohlavní a dožívají se 3 000 let. Využívají jednu ze svých schopností, která jim umožňuje zhustit tělesnou strukturu až na tvrdost terkonitové oceli. Halu»ané pocházejí z tzv. Bestií. Bestie před 50 000 lety řádily v Mléčné dráze, ale díky lemurskému zásahu se zklidnily. Opustily všechny okupované světy a stáhly se na Halut, kde se z nich stali dnešní Halu»ané. Když Icho Tolot roku 2400 během "pobudu" naváže kontakt s Pozemš»any, ukončí tak dlouhou izolaci svého národa. Od roku 488 NGL se Halu»ané jako členové Galaktika zúčastnili Stoleté války. Čtyři roky nato jim povrch planety zničí speciální zbraně blesker. Po dlouhé anabázi najdou Halu»ané novou vlast na Halpatu v Andromedě. Po Monosově pádu se navrátí do Mléčné dráhy a udělají z Halutu opět obyvatelný svět.

Herreachove

Národ, který vznikl na nové čtvrté planetě Slunce Trokanu. Měří dva metry a mají humanoidní tělo. Jejich obličeji dominuje takzvaný nosec. Dožívají se zhruba 110 let. Po vyhasnutí časosběrného pole se oblékají do kuten, jež si kvůli ochraně proti nezvyklému slunci stahují hluboko do obličeje. Jejich civilizace čítá asi 145 milionů osob, žijících především v aglomeracích kolem sedmi měst. Největší je hlavní město Moond. Herreachové nejsou národem vědců. Technické vymoženosti jako železnice a telegraf jsou výjimkou. Život Herreachů ovládá víra v boha Kummeroga. Ta se zakládá na proroctví, jež kdysi vyšlo z Mluvící hory, dnešního Kummerogova chrámu. Toto proroctví zní: "Kummerog je bůh, jenž čeká za branami chrámu, až jej Herreachové vysvobodí. Až Herreachové pokročí dál, v daleké budoucnosti, brány se otevrou a z nich k nim vyjde bůh Kummerog. Potom se otevrou nebesa a ukáže se půle zářivě jasná a půle temná." Věřící jsou vlastně všichni Herreachové tím se vysvětluje, proč je jejich nejvyšší hodnostář něco jako velekněz. Tento kněz, jemuž se říká i Nejvyšší zvěstovatel Kummeroga, nemá žádnou faktickou výkonnou moc, jeho vliv spočívá spíše na víře Herreachů. Tuto pozici zaujímá v době, kdy se zhroutilo časoběrné pole.

Swoonove

Swoonové jsou inteligentní obyvatelé planety Swoofon. Merí jen 30 cm a tvarem tela pripomínají stojící pozemskou okurku. Mají krátkou pahýlovitou nohu a dva páry paľí s velice dobre utvorenýma rukama. Jako ,,ultravidové" a díky citlivým uchopovacím nástrojum se vypracovali v nejlepąí mikromechaniky Mlécné dráhy, pozdeji je dokázali predstihnout jedine Siganci. Swoonové ľijí v supermoderních mestech s vynikající podpovrchovou dopravou. Behem konfliktu s robotem Regentem z Arkonu v roce 2040 se asi 20 000 Swoonu usadilo nejdríve na Marsu a pozdeji na Size, kde své zkuąenosti predali Sigancum.

zde najdete dalsi narody