Hlavni osoby ve zkratce

Seznam Mutantu

Pozemstané

Rodina Perryho Rhodana

Perry

Narodil se 8.6.1936. Roku 1971 je major US-Space Force. Velí kosmické lodi STARDUST která pristane na Mesíci, kde nalézá havarovanou lod Arkonidu. Zakladatel Solárního Imperia. První manželka je Thora, se kterou ma syna Thomase, druhou manželkou je Mory Ambro, se kterou ma syna Michaela, dceru Suzan Betty a Eireen. Nositel Bunecného aktivatoru. Prvni administrator, zakladatel projektu Camelot.


Thora, 

  1. manzelka P.Rhodana, příslušnice arkonské dinastie Zolltar, je velitelka arkonského křižníku, který havaroval na Měsíci. 
Je krásná a arogantní k Pozemšanům, které považuje za nižší vývojový stupeň. 
Mají spolu syna Thomase Cardifa. Umírá roku 2043.

Cardif, Thomas

Syn Perryho Rhodana a Arkonidanky Thory. Narozen roku 2020. Díky arkonským genům pohrdá lidmi. 
Cítí se nedostatečně oceňován a vyvolá proti Rhodanovi vzporu. Využije nápadné podoby a vydává se za Rhodana, 
kterého vězní. Neoprávněně využívá buněčný aktivátor, nastavený na mozkové vlny svého nositele, 
a než si uvědomí z toho plynoucí nebezpečí, zahyne.

 Abroová-Rhodanová, Mory,

 2.manzelka(* 10. Července 2304/-2931) Plophosanka z Badunu, dcera Lorda Abra, chytrá, krásná
žena, fyzický věk 24 let, je nositelkou buněčného aktivátoru.
Štíhlá, dlouhé zrzavé vlasy, zelené oči. Stala se Rhodanovou ženou
Mory Abroová-Rhodanová je matkou Rhodanových dětí Zuzany a Michaela,
dvojčat.

Michael Reginald Rhodan

Rhodanův syn z Perryho manželství s Plophosankou Mory Rhodanovou - Abroovou. Má dvojče Susan.
Snaží se vymanit z otcova vlivu a hledá vlastní cestu. Má vynikající vzdělání jako kosmonaut i technik. 
Zakládá svaz Svobodných obcodníků Vydává se za krále Svobodných obchodníků Roie Dantona,
který létá na elitně vybavené lodi FRANCIS DRAKE. Domovskou soustavu má Boscykovu hvězdu. 
Přijal jméno francouzského revolucionáře z 18. století a podle tehdejší módy se take obléká.
Osvojil si spíše přepjaté způsoby dvořanů. Pozdější nositel buněčného aktivátoru 

Susan Rhodanova,Waringerova

Dcera Perryho Rhodana a Mory-Ambroo, dvojče Michaela. *16.8.2405. Proti otcově vůli se vdala za doktora 
Geoffryho Abela Waringera. Žijí spolu na planetě, kterou jim dala Mory.

Eireen Rhodanova

  Dcera Perryho Rhodana a Gesil, *15.9.429

Waringer, Geoffry Abel

Doktor, Manžel Suzan Rhodanové, Rhodanův ze. Na zemi pokládán za snílka.


Adams, Homer, Gershwin.

Pozemštan narozený v Anglii 11.9.1918, stojí Rhodanovi po boku jako finanční genius. V roce 2326 dostává buněčný aktivator. Adams se rozhodnou měrou účastní budování Kosmické hanzy, po staletí vede koncern a do dneška platí za nepřekonatelného, pokud jde o ekonomiku a finance. Je to polomutant - má fotografickou paměť a nepřekonatelnou intuici.


Bull, Reginald

*14.5.1938. V roce 1971 pristá s Perry Rhodanem na Mesíci. Velite sol. Flotily,nositel bunecného aktivatoru. Pres neshody prítel Perryho Rhodana.


Cubaj,Ras

*1947/+1169 NHL. Cernošský teleporter, clen Rhodanova Sboru mutantu od jeho založení. Dokáže se pomocí vule premístovat na vetší vzdálenosti, prípadne s sebou prepravovat také další osoby.

Gorašin, Ivan Ivanovič

*29.4.1950/+3432. Dvouhlavý mutant, člen jednotky mutantů. Dokáže mentálními silami přivést jakoukoliv hmotu k explozi. Měří 2,5 m, má nazelenalou pleť, nohy silné jako sloupy. Jeho dvě hlavy sice sedí na jednom těle, ale každá je svou vlastní osobností. Při pohledu ze předu levá hlava se jmenuje Ivan, pravá Ivanovič. Věčným bodem sváru obou hlav je vstávání. Ivan se budí o 3,5 vteřiny dříve, než Ivanovič. Goraškin byl původně Rhodanovým nepřítelem. Pozitivní mutant s výraznými negativními charakterovými rysy se pokusil v roce 1981 zmocnit vlády nad světem. Cliford Monterny zvaný Overhead, mimořádně energeticky vybavený telepat, hypnotizér a sugestor doposud utvářel celý svět. Bohužel využíval svých schopností pouze v negativním smyslu. Goraškin se stal jednou z jeho obětí. Monterny dobře znal schopnost Rusů zahořet pro nějakou věc a naivního Goraškina sugestivně ovlivnil a nasměroval proti Rhodanově Třetí Moci. Skoro se mu podařilo prostřednictvím Goraškina zničit Terranii. Mišob Gucky tomu zabránil díky svým telekinetickým schopnostem. Teprve telepatce Toufriové se ale podařilo vysvobodit Goraškina z Monternyho vlivu a získat ho na Rhodanovu stranu.


Marshal, John

*1945/ +2909. Výjimečně nadaný telepat, člen Rhodanova Sboru mutantů od jeho založení. Při hromadném nasazení zpravidla celé skupině velí.


Mercant, Allan D.

Šéf solární kontrarozvědky * roku 1916, postavou malý a štíhlý, pozemšťan působí nepatrně a poctivé. Kvůli velkému padání vlasù má jen tenký blonďatý proužek vlasù na spáncích, který je trochu zašedivělý. Jako poloviční mutant má slabé telepatické vlohy a nadání předpovídat budoucnost po předcích. Mercant disponuje rychlými reakcemi, velkou rozhodností a tvrdostí, pokud to situace vyžaduje. Dříve než narazil na Třetí moc, byl šéfem Mezinárodní Inteligentní služby, jeden z velitelů NATO a šéf výzvědné služby. V roce 1982 je mu na Poutníku poskytnuta první buněčná sprcha, v roce 2326 dostane svůj aktivátor buněk. Je jeden z prvních podporovatelů Třetí moci, i když sám ještě pracuje pro západní tajné služby. Zakrátko se roku 2044 stane Solárním maršálem a šéfem Solární kontrarozvědky, později Galaktické kontrarozvědky. Smrt najde roku 2909 při vrcholu krize Second-Genesis.

Kakuta,Tako

*6.10.1945. Schopný teleporter, clen Rhodanova Sboru mutantu od jeho založení


Khan, Cistolo

*1221 NHL. Komisar Ligy svobodných Pozemštanu, vedoucí jejích výkonných složek, který zasahuje všude tam, kde se objevují nejaké problémy

Loyd,Fellmer

*19.10.1945/+1169 NHL. Významný clen Rhodanova Sboru mutantu, nejlepší telepat jednotky, který dokáže nejen telepatickou cestou komunikovat, ale také na dálku ovládat cizí subjekt svou vulí


Noir, Andre

Narozen 1945 v Japonsku. Člen Sboru mutantů. Nositel buněřného aktivátoru. V roce 3587 zemřel, ale jeho duch je pohlcen ES


Saedelaere, Alaska

*3400 V roce 3428 Alaska Saedelaere použije transmiter mezi planetami Bontong a Peruwall. Při průchodu hyperprostorem se srazil s jinou bytostí - Cappinem, jak později vyjde najevo. Od té doby je Saedelaere nucen nosit plastikovou masku. Díky Cappinímu fragmentu, který je citlivý na hyperenergetické procesy, začíná zářit a v extrémních případech metá blesky, se Alaska stane tzv. Stopařem Cappinù. Na základě toho se Alaska stane členem Nového sboru mutantù. V roce 3531 dostane ve věku 131 let, sto let nevyužitý aktivátor buněk po Betty Toufryové a stane se relativní nesmrtelným. V roce 3582 opustí Zemi a stane se zakládajícím členem TERRA-PATROLY. Aby se Alaska osvobodil a mohl s ní být, dá mu prostřednictví svého národa Pedokontakt (i jeho Capinnímu fragmentu) a vezme ho k sobì, kde Alaska najde svůj dočasný nový domov. Stává se Sítochodcem a s jeho Cappiním fragmentem (nazývá se Testare) vznikne symbiosa: při průchodu sítí tvoří oba duševní jednotu. Je vyrovnaný a bez trýznì, ale nadále je vážný a introvertní. Do října 1169 NGL, kdy musí vrátit aktivátor buněk zpìt ID, se Alaska Saedelaere věnuje pátrání dle chronologické tabulky Amringharu, po Nokturnech, ale nenajde je. Také on musí v roce 1169 NGL vrátit svůj aktivátor buněk ID, aby mu o něco později byl implantován aktivační čip. Od roku 1199 NGL spolu s Guckym pátrá po obou předem určených nositelích aktivátoru, zrcadlově narozených. U Velké prázdnoty vede s Guckym expedici k Sampler-planetě Sloughar. Od této výpravy ho s dvojčaty Vandemarovými pojí velice zvláštní vztah. Po cestě přes most do nekonečna ho napadne kůže kosmického zločince Kummerog Terraner. Saedelaere s rosolovitým útvarem během doby se stane symbióza . Od té doby rok 1288 NGZ je kůže Kummerog Alasky neustálý průvodce. Je jako šála okolo jeho krku

Tifflor, Julian

Zástupce admirála flotily, solární maršál. (nar.4.10. 1961 v New Yorku), Jeho postava je klidná, svým dusivým úsměvem působí jako dvacetiletý kadet, nesměle a zdrženlivě, je ale hned u věci, když je to platné. V krizových situacích rychle a rozhodnì jedná. Tifflor je přes své mládí matematickým géniem s velkou touhou po vesmíru. Při svém nasazení jako 'galaktická volavka' poprvé vstoupí do pozemských dějin. V roce 1996 je mu poskytnuta první buněčná sprcha, kterou následují další. Tímto a přijmutím buněčného aktivátoru v roce 2326 zůstane Tifflorovo biologické stáří zachováno na 35 letech. Po skvělých výkonech na akademii a zatěžkávacích zkouškách v Solárním loďstvu se stane přítelem a důvěrníkem Perry Rhodana; Solárním maršálem Solárního impéria, do toho porazitelem Larů a přes těžkosti prvním Pozemšťanem Ligy Svobodných Pozemšťanu (LSP, LFT). Tento úřad zastává Tifflor ještě v době Kosmické Hanzy. V roce 426 NGL je jedním z 34 oprávněných hlasovat Mluvčích Hanzy. O tři roky později je prvním lidským absolventem Upanišadské školy. V březnu 430 NGL jako první nezvolený pozemšťan dosáhne s Niou Selegrisovou hodnosti věčného válečníka Mléčné dráhy poté, co bude osvobozen molekulový kodex. V roce 445 NGL vede odbojové hnutí GOI. 448 NGL je členem Tarkanské expedice a stejně jako všichni ostatní členové expedice projde 700 lety 'zpoždění' při návratu z Tarkanu zpět. Potom bojuje po boku Perry Rhodana proti Cantarùm a Monosovi. V říjnu 1169 NGL musí Tifflor vrátit svůj aktivátor buněk ID a o čtyři roky později dostane aktivační čip. S expedicí k Velké prázdnotě neletěl. V roce 2326 obdržel buňečný aktivátor. Po Rhodanově zmizení jeho zástupce.

Tsinga, Bre

Narozena 23.4.1260 NHL na planete Sabinn. Stihla blondynka s modryma ocima je Kosmo- a Xenopsycholozka. Jeji puvodni povolani je veterinarka a ma schopnost dorozumet se zviraty. Doprovazi ji kockovita selma ze Sabinnu husslar jmenem Jafko

Vandemarovy, Mila+Nadja

Strukturální věštkyně, byly dvě zrcadlově narozené, posledním, kterým ID dal aktivační čip. Narodily se 28.01.1171 NGL na Gaa, když tedy v roce 1173 NGL dostaly aktivační čip byly staré 30 let. Byly vysoké 1,80 m, měly pobledlou pleť a velké hnědé oči a dlouhé černé vlasy. Mila má se svojí sestrou schopnost zrcadlového vidění. Co tento dar znamená se přesně neví ale funguje jen tehdy, když se od sestry vzdálí na více než 900m. Prozatím ho mùže stabilizovat jen Voltago a to jen na dobu 4 minut vzdálení od sestry, aniž by trpěla strašnými bolestmi. Voltago je také první který jí poskytne definici jejích schopností. Řekne a Mila i vidí, jakmile jsou vzdálené, věci vlastnì zároveň zepředu, zezadu a i zevnitř. Tento dar se nazve "strukturální vidění". Nadja je ve dvojici zrcadlově narozených odsouzena k pasivitě. Narozdíl od její sestry, která má dar zrcadlového vidění, má Nadja za úkol "jen" svou sestru stabilizovat. Když se obì sestry ocitnou od sebe více než 900m, trpí Mila hroznými bolestmi, které u ní dříve vedly k šílenství. Nadje tedy nezbývá než zůstat stále poblíž své sestry. S pomocí Alasky Saedelaereho a Moiry odkryje svůj vlastní para dar: strukturální formování. Tento dar umožňuje "přetvářet" struktury, které Mila "viděla". S Voltagovou pomocí se dvojčatům podaří použít průchody na planetě Sampler a najít všech 20 vřeten. Při této příležitosti také poprvé vstoupí na most do nekonečna. Říká se že Mila Vandemarová měla nìjakou dobu vztah s beausoleilsem Josephem Broussardem jr. Nic konkrétního však nikdo neví. Říká se že Nadja Vandemarová měla po nìjaký čas romantický poměr s Alaskou Saedelaerem. Nic konkrétního však nikdo neví Zatímco ostatní nesmrtelní ve 13. století NGL pracují na projektu Camelot, jdou zrcadlová dvojčata Vandemarova na "reputační výlet" po Mléčné dráze, ve které zlepšují reputaci nositelů buněčných aktivátorù. Při průniku Mylese Kantora, Dao-Lin-H'ay a Atlana do bubliny snù pomáhají Herreachům stabilizovat dimenzionální bránu. Když obklíčeným nositelům aktivátorù přijdou na pomoc, zasáhne Goedda a honí dvojčata, kterým se útěk skoro podaří. Obě zemřou na Trokanu a z jejich aktivačních čipů vystoupají dvě spirální galaxie, vyvolající pozorovatelný hyperfyzikální úkaz v celé Mléčné dráze. Se svou sestrou Nadjou budou pohřebeny na koloniálním světě Saira v malé hrobce.

Wuriu, Sengu

Člen od zalozeni sboru mutantu. Narodil se v roce 1945 v Japonsku, Slídič, je urostlý, velmi tělnatý, ale svalnatý. Má širokou tvář a nosí tmavé vlasy,kratce strizene. Jeho schopnost mu dovolí videt pevnými překážkami. Sengu dostane 1976 první Bunecnou sprchu,, 2326 Bunecny aktivator. Slídič roku 2909 zahyne spolu s dalsimi mutanty a roku 3587 je pohlcen ID .

Arkonaide

Atlan

Príslušník arkonského panujícího rodu, narozen 9.10.8045 pred našim letoportemjako princ krištáloveho imperia, admirál. Nositel bunecného aktivátoru. Deset tisíc let pred Rhodanem havaroval na Zemi. Zakladatel Atlantidy, prítel mnoha ucencu a panovníku, Rhodanuv spojenec a prítel, pozdejší vládce Arkonu jako Imperátor Gonozal VIII


Crest

*?/+2045. Jeden z mála arkonských vedcu, který nepodlehl všeobecné degeneraci. V roce 1971 ztroskotal na mesíci, kde se setkává s Perry Rhodanem. Spatruje v Pozemštanech nadeji pro skomírající arkonské impérium a ochotne jim predává své vedomosti. Pozdeji jeho jméno ponesou vlajkové kosmické lodi Slunecního impéria.


Osoby ostatnich narodu

Gucky

Myšob (tvor, pripomínající mezi myší a bobrem pocházející z planety Tramp), význacný clen Rhodanovy jednotky mutantu, v níž patrí k nejschopnejším. Vládne znacnými telepatickými, teleportacními a telekinetickými schopnostmi. Chová se potouchle a rád se baví, je však Rhodanovi zcela verne oddán.


Danger Lemy

*2234. Specialista USO původem z planety Sigy, na siganské poměry obr, který dorostl do výšky 22,21cm. Je však neobyčejně schopný a patří k předním pracovníkům USO.


Harl Defin

Siganec, major, specia­lista USO. Pocitový technik. Dokáže za pomoci technicky dokonale provedené snímací přilby přenést příkazy svého mozku k pohybové mechanice tak, že reaguje stejně rychle, jak by reagoval sám Defín. Člen týmu Thunderbolt, pracuje na Paladinovi v podobě Haluťana.


Tolot Icho

Halutan, který roku 2400 během „puzení" navázal kontakt s Po­zemštany a ukončil tak dlouhou izolaci svého národa. Má černou kůži, měří tři a půl metru, v ramenou má dva a půl metru, váží téměř čtyřicet metrických centů. Tolot si vybral jako téma svého bádání vývoj různých vesmírných ras a Pozemšťany si vybral spíš jako zpro­středkovatele, kteří mu umožní sezná­mení s největším počtem národů ve ves­míru.


Hawk, Omar a jeho Okrill

Nadporučík Solárního hvězdného oddílu. Pochází z planety Oxtorne. Má ochočeného Okrilla. Člen posádky ANDROTESTU I a II posléze CRESTU III