Technika ve zkratceStranka je rozpracovana

Schift

Obecne:
Kresba o tom svedcí staršího model. Shift je víceúcelový tank pro let ve vesmíru a do planetární atmosféry. Soucasne muže se pohybovat po zemi a pod vodou. Je deset metru dlouhý a ctyri metry široký. Posádka: Šest mužu. Na palube se nalézají speciální nástroje a potravinové zásoby. Tento pomocný clun vhodný predevším pro prežití na neprátelských svetech.

Technická data:
1. Desintegrátorové delo s cílovou automatikou
2. Výškovka
3. Svetlomet
4. Kokpit s kontrolami, Rádiové zarízení a stanovení místa
5. Sedacky pro pilota a Copilota
6. Kopule z neprustrelného skla
7. Hyperfuncní anténa
8. Jaderný reaktor
9. Impulzní hnací ústrojí
10. Periskop asi 15 m výsuvný
11. Antigravitacní projektor v krídlovém zesílení (vesmes 2)
12. Nosná plocha pro stabilizaci
13. Hrana krídla
14. Housenkový pás s pohonem v základu
15. Ochranný stít-projektory
16. Impulzní záric s cílovou automatikou
17. Propust


Novejsi typ
Korveta

Obecne:
60 metru pruměr, slouľí hlavně jako pomocný člun a hlidkujici loď. Posádka se skládá maximálne ze 42 clenu.Ma velký výkonny impulzni motor, aľ 1050km/sec2.Ma pomocný člun - 1 Space-Jede (14 metr průtokoměr)

Technická data:
1. Distributor-zařízení pro impulzni hnací ústrojí
2. Výstupni tryska impulzniho ústrojí
3. Desintegrátorove dělo s energetickým zařízením
4. Ochranný ątít projektor
5. Hlavni potravinovy sklad
6. Sklad pro náhradní díly
7. protipollova zona(odraľený paprsek-síla do 1000Gt)
8. Hydraulický pohybový-prvek
9. Hyper-video-distributor
10. Náhradni atomovy fusni rektor
11. Přechodova komora, Energetické zařízení, Kontrolní pult a pamě» pro uloľení dat-banka
12. Impulz-dělo
13. Antigravitzacni projektor
14. Nákladni a skladiątní prostory
15. Hlavni centrála s palubni positronikou (nalevo), Rádiové zařízení (vpředu) a 3-D-obrazovka
16. Zásobník energie
17. Lineární pohon(6 kusu)
19. Aquatorringwulst s hnacím ústrojím
20. Ochranná clona pro Lanae-podepře
21. Tepelnou-dělo
22. Vnějąí-stěna z Terkonicke oceli
23. Pomocný člun typ Space-Jede (průtokoměr 14 m)
24. Hangár pro pomocný člun
25. Antigravitacni sachta
26. Urychlení-neutralisator
27. Pomocny clun maximálne 10 muľu posádky
28. Měnič
29. Hydraulika pro Teleskopy
30. Hlavni jaderny reaktor
31. pomocny pohon na impulzni bázi
32. Obytne prostory posádkyOld man


OLD MAN je obrovský robot ve forme jedné polokoule o prumeru 200 km. Na toto hlavní teleso je pripevneno 12 sekcí.Uvnitr se nalézá ve dvou palubách vesmes 800 extremista-bitevní lod GALAXIE-trídy, ve vnejším hangáru je umísteno ješte jednou 40 extrabitevních lodí. Na pul hlavním telese se nalézá ješte jednou ložní plocha pro 5000 extrabitevní lodí; lodi jsou po pristání zakotveny. Vesmes veze OLD MAN 15.080 extrabitevních lodí GALAXIE-trída se sebou. V polokouli se nalézá pohon, Lodenice, Sklady a strojovny, Velké laboratore a jiná technická a vedeckotechnická zarízení, mimo to velký Positronik a uvnitr uložený v nádrži s zivotodarnou substanci jeden lidský mozek, celý útvar OLD MAN vede tzv Koordinátor. Dvanáct oddelení disponuje vždy Positronik a jedením lidským mozkem.

Technická data:
1. Impulz-hnací ústrojí a Kalupuv Konverter pro lineární-pohon
2. 12 hangár-sekce, upevnen magnetickou klínovou kotvou.
V jednom hangáru je místo pro 800 ultrabitevní lodí.
3. Zakotvení
4. Centrála s kormidlem- a kontrolní linka celého komplexu
5. Hangáry s Propustmi
6. Transformacní delo (22), FpF-delo(101), Im Impulzní delo a Desintegrátor, Narkotizacní delo
7. Lodenice a laboratore
8. Generátor ochranného pole s menici k výrobe HU-štítu
9. Hlavní positronika, Jaderný reaktor a pametová banka
Paladin


Tým Thunderbolt, Siganci, posádka obřího robota Paladin Major Harl Defin, specialista USO, Velitel tymu, měřil sedmnáct centimetrů,. Ani jeho pět důstojníků nebylo vyąąích. Nebylo tedy divu, ľe ve čtyři metry vysokém a skoro tři metry ©irokém robotovi měli dost místa. Nadporučík Amos Rigeler, odpovídal za pohybovou mechaniku, nadporučík Mirus Týn, elektrotechnik. Drof Retekin, Cool Aracan a Dart Hulos. Paladin byl konstruován tak, aby dokázal během zlomku vteřiny vykonat myąlenkové rozkazy Harla Defina. Z takřka nezničitelného robota se tím stával straąlivý bojový stroj, jehoľ pohyby byly tak rychlé, ľe je lidské oko nedokázalo sledovat.Crest IV


2500 m prumer, 4 Kalupy v ultrakompaktní konstrukci siganské techniky, Dosah pro jednotku 1,2 milion SL. CREST IV Má tedy 4,8 milionu Sl.. Dolet bez výmeny Kalupu, 24 teleskopických noh s dosedací plochou 60000 qm, 20 normál-korpuskulární-hnacích ústrojí v blokové výstavbe, 12 velkoelektráren k normál-zásobení, Zrychlení 650 km/sec2, 3 Normalteldschirme, 1 HU-štít dvojitá obrana-kapacita proti CREST III, 6 0 transformacních del s 2000 gigatun pro delo, 2 prstencovitý vnejší-hangár nad- a pod hnacím ústrojím. CREST IV Je soucasne bitevní lod a nosic-lod,Nosic-zbrane jsou: Space-Jet, 500 moskytu a 50 korvet, CREST Má 5000 muž posádka (3000 muži kmen-posádka a 2000 muž pro nosic-zbrane jako moskyt, Space-Jet atd.), Hlavní centrála s Positronik, Kontrolní linka pro radioteleskop a pole-refraktor,Lodi této trídy je vlajková lod flotily. Další jména: CREST III, INTERSOLAR, VESPASIAN.

Technická data:
1. Težká transformacní ochrana s Positronik
2. Transformacní delo se sobestacným energetickým zarízením
3. Narkotizacní delo
4. Težké impulzni delo
5. Vnejší-hangár nad kruhovým zesílením pro moskyty,
6. Kruhové zesílení s korpuskulární-hnacím ústrojím
7. Vnejší-hangár pod kruhovým zesílením pro korvety
8. Desintegrátor
9. Teleskopické nohy
10. Patky s povrchem 2500 qm
11. Nákladní prostor a dílny, Sklady pro roboty
12. Velká antigravitacní šachta, kvuli výmene opotrebován Kalups do 24 hodiny zajistit. 4 Kalupy mají otocnou plošinu jak základna, proto podáván každý Kalup na antigravitacní šachtu.
13. Laboratore, vedecké útvary a sportovni centra
14. Mužstvo-prostory, Svetlo-zahrady, Restaurace, Bary a zábavni ctvrt
15. Kalupuv konvertor
16. Plásty z vysoko-zhuštený Terkonitské oceli


Moskit


Obecné: Torpedivitý útocný letoun, dvacet šest metru dlouhý. Dvuoclenna posádka. Pro let do planetární atmosféry, zpusobilý pro vesmír i lineární prostor. Nové modely jsou Lightning-stíhací letoun a má akceleracní schopnost 850 km/sec2. Mají nehybné zabudované Transformmacni delo , dosah 300.000 svetelných let

Technická data:
1. impulzní delo
2. Transformacní delo
S.Cílová optika
4. rucní rídicí páka
5. Energie-spinac
6. Hydropneumatická jehla-katapultovací sedadlo
7. Kryt kokpitu z Panzerplastu,
8. Sedadlo (jak 6.) pro Copilot
9. hyperfunkanten
10. Projektor pro Antigravitacní pole
11. Hydraulika Aero-výškove a Smerové kormidlo
12. Zadní kolmé krídlo
13. Težká jaderná syntéza-reaktor
14. Výškovka
15. Smerové kormidlo (vesmes 2)
16. Impulz-hnací motor
17. Vztlaková klapka (vesmes 2)
18. Brzdicí-trysky (vesmes 4)
19. krídlo
30. Kalupuv pohon do kompaktní konstrukce, siganesische konstrukce
21. Trojnožka-pojezdové ústrojí
22. Projektory pro HU-štíty
23. Elektronika s dekodér k dekódování od radiogramy
24. Nastavení-základy
25. Synchronní natácivý korektura-hnací ústrojí u trupu (vesmes 2)
26. Smerové rízené trup-hnací ústrojí
27. Projektor ochranného pole k obrane pro start v atmosfére
28. Zásobník energie impulzního delaDalsi technika zatim bez popisu

Nathan na zakladne na MesiciSol

Space Jet